Geçmişten günümüze olimpiyat oyunları

Spor geçmişten günümüze bakıldığı zaman oldukça gelişmiştir ve aynı zamanda insanların büyük bir kitlesinin yaşamında önemli bir yer tutmaktadır. Kimi sürekli olarak spor yaşamının içerisindeyken kimisi de spor aktivitelerini, olimpiyat oyunlarını izlemekle yetinirler.

Sporun tarihçesi ilk çağlara kadar uzanmaktadır. İnsanların spora avlanmayla ve savaş aktiviteleri sonucunda başladığı varsayılmaktadır.

antik yunan1

Galip gelebilmek için düşmanlara karşı savaş tekniklerini ve savaş araçlarını iyi kullanmak gerekmektedir.

Galip gelebilmek büyük bir önem arz etmektedir. Dolayısıyla savaş tekniklerini ve araçlarını iyi kullanmak için eğitimlere ihtiyaç duyulmuştur. Büyük olasılıkla ilk kullanılan araçlar; taş, ok, yay, mızrak, kalkan ve kılıç idi.

Tarihçilerin büyük bir kısmı, savaş araç ve gereçlerinin kullanımının başlamasıyla eğitimin başlamasını ve dolayısıyla sporun başladığını kabul etmiş bulunmaktadırlar. Bu tarz aktivitelerin de yerleşik hayata geçiş sonucu başladığı iddia ediliyor. Tarihçilere göre yerleşik düzene ilk geçiş Sümerler döneminde gerçekleştiği için savaş araç ve aletlerin kullanımının eğitiminde Sümerler döneminde başladığı, dolayısıyla spor aktivitelerinin Sümerlerle başladığı kabul ediliyor.

Geçmişten günümüze olimpiyat oyunları

Antik Yunan’da olimpiyat oyunları

Olimpiyat oyunları ve sportif yarışmalar ilk olarak Antik Yunan’da görülmüştür. Milattan önce 776 yılında yapılan ilk olimpiyat oyunları kayıtlara geçmiş olan ilk spor müsabakalarındandır. Günümüzde de olimpiyat oyunları spor dünyasının büyük bir kısmını kapsamakta ve Dünya’nın en önemli spor organizasyonudur.

Yunanlıların büyük bir kısmı savaşların ve ölümcül hastalıkların tanrılar tarafından ortaya çıktığına inanıyorlardı. Arap yarımadasındaki şehir devletleri arasında sürekli bir savaş söz konusuydu. Savaşlardan bıkan kral Elis savaşları sonlandırmak veya durdurmak için kutsal rahibelere ne yapmaları gerektiği konusunda danışmak için gider.

Kutsal rahibeler Elis kralı Iphitus’a bazı dönemlerde ateşkes ilan eder, krallıklar arasında atletizm yarışmaları yapılması için büyük bir çaba ve özveri gösterir, krallara önerirlerdi. Yarışmalar Tanrıların kutsal mekanında (olympia’da) yapılması konusunda karar verilir ve milattan önce 776 yıllarında ilk olimpiyat oyunları hayata geçirilir.

Antik olimpiyatların programı

Antik olimpiyatların günlük programı

İLK GÜN: Yarışmacılar Zeus’un heykelinin önünde sabahın erken saatlerinde toplanır ve hile yapmamaları adına yemin ederlerdi.

Oyunlar başlamadan evvel ünlü tarihçiler ve şairler birer konser (resital) verirdi. Törenlerden (sermoni) sonra yarışmalar başlardı. Olimpiyat oyunları ilk olarak koşu yarışları ile başladı daha sonrasında milattan önce 616 yılında boks, milattan önce 632 yılından sonra ise güreş yarışları (müsabaka) dahil edildi.

İKİNCİ GÜN: sabahın erken saatlerinde at arabası yarışları ve at yarışları hipodromda düzenlenirdi. Öğleden sonra ise boks, güreş, koşu, uzun atlama ve disk atmadan oluşan Pentatlon yarışmaları düzenlenirdi.

ÜÇÜNCÜ GÜN: Geçit töreni yapılması adına yarışmacılar, elçiler ve jüri üyelerini oluşturulur ve geçit töreni tamamlanmış olurdu. Öğleden sonra ise yürüme yarışları yapılır, akşamları ise tüm halkın katılacağı bir ziyafet düzenlenirdi.

DÖRDÜNCÜ GÜN: Güreş, pankreas, boks ve silahlı düello yarışları düzenlenirdi.

BEŞİNCİ GÜN: Yarışları kazanan yarışmacılar zeytin dalından yapılmış taçları takar, bir yunan çömleği dolusu zeytinyağı ödül olarak verilirdi. Ardından dans ve müziğin yer aldığı bir eğlence düzenlenirdi.

Modern olimpiyatlar

Modern Olimpiyat Oyunları

Romalılar tarafından milattan sonra 392 yıllarında bitirilen olimpiyat oyunları, yüzyıllar sonra, 1859 yılında, Zappas tarafından (Atina belediye başkanı) tekrardan canlandırılmıştır. Daha sonra bu oyunlar Pan-Hellenic oyunlar olarak adlandırılmış ve gerçekleştirilmiştir.

Ates ve mesale

Olimpiyat Oyunlarının Sembolleri:

Olimpiyat Oyunlarındaki Ateş ve Meşale

Olimpiyat oyunlarındaki olimpiyat meşalesinin kökeni Yunan tanrısı Zeus’tan Prometheus’un ateşi çalması ile birlikte Antik Yunanistan’a dayanır.

Olimpiyat Meşalesi fikri, ilk olarak Amsterdam’da 1928 de gerçekleşen Yaz olimpiyatları’nda tanıtılmıştı. Ve o zamanlardan beri modern olimpiyatların büyük bir parçası olmuştur.

olimpiyat halkalari

Olimpiyat Oyunlarındaki Olimpiyat Halkaları

Olimpiyat oyunlarındaki olimpiyat halkalarının tasarımı 1912 senesinde Baron de Coubertine tarafından tasarlanmıştır. İlk olarak 1920 Olimpiyat oyunlarında hayata geçmiş ve kullanılmıştır.

Kıtaları temsil eden iç içe geçmiş beş halka değişik renklerdedir. Arkaplandaki beyaz renk ile birlikte toplamda 6 renk kullanılmıştır.

Sarı halka Asya, mavi halka Avrupa, siyah halka afrika, kırmızı halka Amerika ve yeşil halka ise avustralya kıtasını temsil etmektedir.

baris guvercinleri

Olimpiyat Oyunlarındaki Barış Güvercinleri

Güvercinler ilk çağlardan bu yana hep barışı simgelemişlerdir. Antik olimpiyatların en önemli amacı savaşı durdurmak olduğu için oyunlar başlamadan önce barış güvercinleri uçurulmaktaydı.

Modern olimpiyatlarda da ilk gösterilerde başlangıç olarak barış güvercinleri uçurulmaktadır.

olimpik motto

Olimpiyat Oyunlarındaki Olimpik Motto

Olimpik hareketlerin gayesi bu üç kelime ile özetlenmektedir;

Citius – Daha hızlı,

Altius – Daha yüksek

Fortius – Daha güçlü

olimpiyat yemini 1

Olimpiyat Oyunlarındaki Olimpiyat Yemini

Olimpiyat oyunlarına katılan tüm yarışmacılar başta olimpiyat yemini etmektedirler.

Bu yeminleri organizasyonu yapan ülkenin bir temsilcisi diğer tüm ülkeler adına yemin eder.

olimpiyat oyunlari

Olimpiyat Oyunları Kaç Yılda Bir Gerçekleşir

IOC yani Uluslararası Olimpiyat Komitesi, bu modern Olimpiyat oyunlarının dört yılda bir gerçekleşmesine karar verilmiştir. Olimpiyat oyunları, Atina’da yapılan ilk organizasyondan daha sonra, uzunca bir süredir ülkedeki seçilmiş ticari fuar organizasyonları ile birlikte hayata geçirilmiş ve yürütülmüştür.

Son olimpiyat oyunu 2020 yılında Tokyo’da yapılması beklenirken Covid-19 korona virüs salgını dolayısıyla 2021 yılına ertelenmiştir.

Yazar: İhsan ÖZDEMİR